RSS

Sunday, April 18, 2010

Literasi Maklumat

Aktiviti 6 :

- Dapatkan definisi literasi maklumat dari literatur.

 • Keupayaan mendapat makna dari maklumat.
 • Keupayaan untuk mengakses, menilai dan mengguna maklumat dari pelbagai sumber (Doyle, C (1994)).
 • Mendapatkan maklumat yang relevan sesuai dan berguna dengan berkesan dan cekap.
 • Mengolah data kepada maklumat dan ilmu yang berguna untuk keperntingan sejagar dan dapat menyelesai masalah dan membuat keputusan.

- Huraikan dengan contoh dalam konteks pendidikan komputer.
 • Mengenalpasti keperluan.
 • Bertanyakan soalan berhubung dengan keperluan.
 • Mengenalpasti sumber maklumat.
 • Menyediakan strategi pencarian.
 • Mengesan maklumat - cetak dan "technology based".
 • Kemahiran maklumat perlu diajar secara bersepadu dalam matapelajaran:
 1. Dengan menggunakan pelbagai sumber di Pusat Sumber Sekolah.
 2. Mencari sumber untuk digunakan oleh guru dan pelajar.
 3. menyediakan perkhidmatan dan kemudahan teknologi yang diperlukan untuk mengakses maklumat bagi mewujudkan komuniti yang "information literate".
 4. Mendidik pelajar cara menguruskan sumber maklumat.
 5. Tunjuk kepada pelajar cara melayari maklumat dari pangkalan data.
 • Literasi maklumat boleh digunakan untuk menjalankan penyelidikan dimana terdapat beberapa langkah yang harus diambil iaitu:
 1. Menentukan tugasan/keperluan
 2. Menstrategi proses mengesan sumber
 3. Lokasi dan akses
 4. Mengguna maklumat
 5. Sintesis (menyepadukan maklumat yang diperolehi daripada pelbagai sumber)
 6. Penilaian (kritis)

0 comments:

Post a Comment